Cursussen

Bijenhouden blijft voor Nederland behouden.

Om het ledenaantal op peil te houden en om bij te dragen aan een positief beeld over de bijenhouderij organiseren plaatselijke verenigingen korte kennismaking- of oriëntatiecursussen. 
Dat zou nog veel meer moeten gebeuren. Enthousiaste cursisten volgen daarna vaak de langere basiscursus en blijven daardoor beter voor de vereniging behouden. 
Voor de meer gevorderde imker is er de vervolgcursus. Korte cursussen en studiedagen helpen met meer plezier en goed resultaat te imkeren.

Specifiek voor Noordoost Nederland

De samenwerkende Groepen Friesland, Groningen, Drenthe en Overijssel Oost in Noord-oost Nederland organiseren cursussen bijenhouden volgens het landelijk leerplan met het erkende diploma voor degenen die met goed gevolg de cursus hebben afgerond. 

Cursisten van de basiscursus leren (beter) omgaan met bijen, leren hoe je gedurende een jaar een bijenvolk begeleidt. Vaak hebben cursisten bij de plaatselijke vereniging kennis gemaakt met bijenhouden. Voor de cursusplaats wordt rekening gehouden met de herkomst van cursisten. 

Tijdens de vervolgcursus gaat het meer om het beheren van een eigen bijenstand; om met uitgebreidere / nieuwe kennis keuzes te maken voor gewenste eigenschappen van de bijen, keuzes te maken voor een werkwijze waardoor het zwermen (zo veel mogelijk) wordt voorkomen. Ook ervaren imkers uit de vier Noordelijke provincies volgen deze cursus om zich te oriënteren op nieuwe kennis en inzichten en om te zien hoe deze in de praktijk worden toegepast. Bijvoorbeeld eenvoudig koninginnen vermeerderen voor eigen gebruik. Vermoedelijke lesplaats voor de theorie van deze cursus is Eelde. 

In Noord-oost Nederland worden in samenwerking met de teeltverenigingen korte praktische cursussen koninginnen “kweken” aangeboden voor meer ervaren imkers.
De planning daarvan is nu nog niet bekend.

NoNBijeen heeft tevens een bestuivingscursus georganiseerd. Deze cursus vindt niet jaarlijks plaats.

Zo ook een opleiding voor leraar bijenteelt. Deze cursus vindt niet jaarlijks plaats.
Aanmelding

Aanmelding voor cursussen kan via: https://www.bijenhouders.nl/cursussen

Contactgegevens

Secretaris NoN-Bijeen:
Marie-José Blans
nonbijeen@bijenhouders.nl

Activiteiten

Er zijn geen activiteiten.