Activiteiten binnen de groep: NoN-Bijeen

Momenteel zijn er geen activiteiten bekend..


De projectgroep NoN-Bijeen

Bevruchtingsvolkjes welkom op Duitse bevruchtingsstations

Regelgeving aangescherpt! > PDF

 

 

De projectgroep NoN-bijeen is een samenwerkingsverband van de NBV-groepen Fryslân, Groningen, Drenthe, Overijssel-Oost en het hoofdbestuur van de NBV. 
Deze werkgroep maakt zich sterk voor de belangenbehartiging van de bijenteelt in Noordoost-Nederland.
We willen in gezamenlijkheid zien wat we regionaal kunnen doen. We menen dat meer mensen kennis moeten maken met bijen en bijenhouden. Meer kennis en daardoor meer begrip is belangrijk in onze dicht bebouwde omgeving, met een kennismaking in de praktijk lukt het wellicht het aantal imkers op peil te houden, misschien iets uit te breiden. We menen dat we de vakkennis bij imkers moeten onderhouden of vergroten, zodat ze zelf met plezier bijen blijven houden, zodat zij nieuwe imkers kunnen helpen met nieuwe inzichten over bijvoorbeeld zwermverhindering en zorgen voor bijen die zich vriendelijk gedragen. Het is vaak een voorwaarde om te blijven imkeren, omdat de tolerantie voor al wat vliegt en kan steken nog steeds afneemt.

 
De werkgroep is ontstaan door het besef dat in het geografische gebied Noord-Oost Nederland (en de Duitse grensstreek) zaken spelen die ons binden en dat je samen meer kunt bereiken dan per subvereniging of groep apart.
Imkers zouden meer professioneel met hun hobby bezig moeten zijn, zich misschien anders moeten bundelen om regionaal hun belangen te verdedigen, om subsidies te kunnen verkrijgen voor regionale activiteiten en scholing
die de bijenhouderij als belangrijk ervaart.
Het functioneren als werkgroep binnen de NBV is uitgangspunt.

We krijgen steeds meer te maken met Europese Regelgeving en de vertaling hiervan in Nederlandse regelgeving. In een aantal andere EU-landen wordt de EU-subsidie voor de individuele imker meer herkenbaar gebruikt. Subsidie ontvangen is geen doel op zich. Je moet eerst duidelijk vaststellen waaraan behoefte is bij de regionale imkerij en wat je concreet wil uitvoeren.

Draagvlak voor activiteiten door de Werkgroep NoN-Bijeen is gezocht door het raadplegen van vertegenwoordigers van de imkerij. We willen niet te veel hooi op de vork nemen, maar werken aan wat haalbaar lijkt.

De projectgroep NoN-Bijeen

Wie zitten er in de projectgroep?

De huidige projectgroep bestaat uit de volgende personen: 
Roel Broekman - vertegenwoordiger van groep Drenthe;
Jans ter Bork - vertegenwoordiger van groep Drenthe;
Jaap Smit – vertegenwoordiger van groep Groningen; 
Hugo van Rossem – vertegenwoordiger van groep Groningen; 
vacature - vertegenwoordiger van groep Fryslân;
Bert Willigenburg-
Engbert de Vries neemt deel aan de voorbereidingscommissie voor de studiedag in Beilen.

Contactgegevens

Secretaris NoN-Bijeen:
Marie-José Blans
nonbijeen@bijenhouders.nl

Activiteiten

Er zijn geen activiteiten.